هزینه ارسال و نصب در قیمت باتری‌ها لحاظ شده است


 • 50 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 12.4 کیلوگرم
  • طول: 207 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  50 آمپر سیلد واریان
  50 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 2,809,510 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 2,658,260 ریال
 • 55 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 12.4 کیلوگرم
  • طول: 242 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  55 آمپر سیلد واریان
  55 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,054,491 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 2,888,116 ریال
 • 60 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 12.4 کیلوگرم
  • طول: 242 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  60 آمپر سیلد واریان
  60 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,299,472 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 3,117,972 ریال

 • 66 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 17.5 کیلوگرم
  • طول: 276 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  66 آمپر سیلد واریان
  66 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,593,449 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 3,393,799 ریال
 • 70 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 17.4 کیلوگرم
  • طول: 260 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 222 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  70 آمپر سیلد واریان
  70 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,789,434 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 3,577,684 ریال
 • 74 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 18.2 کیلوگرم
  • طول: 276 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  74 آمپر سیلد واریان
  74 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,985,419 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 3,761,569 ریال

 • 90 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 18.2 کیلوگرم
  • طول: 355 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  90 آمپر سیلد واریان
  90 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 4,769,358 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 4,497,108 ریال
 • 100 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 30.5 کیلوگرم
  • طول: 404 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 235 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  100 آمپر نیو آرمو
  100 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 5,110,121 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 4,813,521 ریال
 • 120 آمپر N نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 38 کیلوگرم
  • طول: 510 میلی متر
  • عرض: 180 میلی متر
  • ارتفاع: 235 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  120 آمپر N نیو آرمو
  120 آمپر N نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 6,156,932 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 5,797,187 ریال

 • 120 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 38 کیلوگرم
  • طول: 510 میلی متر
  • عرض: 180 میلی متر
  • ارتفاع: 235 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  120 آمپر نیو آرمو
  120 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 6,060,331 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 5,704,406 ریال
 • 150 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 41 کیلوگرم
  • طول: 525 میلی متر
  • عرض: 220 میلی متر
  • ارتفاع: 235 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  150 آمپر نیو آرمو
  150 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 7,485,584 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 7,040,674 ریال
 • 170 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 48 کیلوگرم
  • طول: 525 میلی متر
  • عرض: 215 میلی متر
  • ارتفاع: 240 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  170 آمپر نیو آرمو
  170 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 8,435,668 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 7,931,438 ریال

 • 200 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 50 کیلوگرم
  • طول: 525 میلی متر
  • عرض: 215 میلی متر
  • ارتفاع: 240 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  200 آمپر نیو آرمو
  200 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 9,860,921 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 9,267,706 ریالضمانت اصالت کالا

هماهنگی تحویل تا 3 ساعت

قیمت به روز و پرداخت آنلاین

ارائه خدمات شبانه روزی