هزینه ارسال و نصب در قیمت باتری‌ها لحاظ شده است


 • 50 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 12.4 کیلوگرم
  • طول: 207 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  50 آمپر سیلد واریان
  50 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,016,380 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 2,856,380 ریال
 • 55 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 12.4 کیلوگرم
  • طول: 242 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  55 آمپر سیلد واریان
  55 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,282,048 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 3,106,048 ریال
 • 60 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 12.4 کیلوگرم
  • طول: 242 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  60 آمپر سیلد واریان
  60 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,547,716 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 3,355,716 ریال

 • 60 آمپر سیلد بلند معکوس واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 16.9 کیلوگرم
  • طول: 242 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 227 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  60 آمپر سیلد بلند معکوس واریان
  60 آمپر سیلد بلند معکوس واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,749,300 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 3,549,300 ریال
 • 66 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 17.5 کیلوگرم
  • طول: 276 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  66 آمپر سیلد واریان
  66 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,866,518 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 3,655,318 ریال
 • 70 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 17.4 کیلوگرم
  • طول: 260 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 222 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  70 آمپر سیلد واریان
  70 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 4,261,738 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 4,030,488 ریال

 • 74 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 18.2 کیلوگرم
  • طول: 276 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  74 آمپر سیلد واریان
  74 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 4,291,586 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 4,054,786 ریال
 • 90 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 18.2 کیلوگرم
  • طول: 355 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  90 آمپر سیلد واریان
  90 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 5,141,724 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 4,853,724 ریال
 • 100 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 30.5 کیلوگرم
  • طول: 404 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 235 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  100 آمپر نیو آرمو
  100 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 5,605,025 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 5,387,725 ریال

 • 120 آمپر N نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 38 کیلوگرم
  • طول: 510 میلی متر
  • عرض: 180 میلی متر
  • ارتفاع: 235 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  120 آمپر N نیو آرمو
  120 آمپر N نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 6,653,839 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 6,273,089 ریال
 • 120 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 38 کیلوگرم
  • طول: 510 میلی متر
  • عرض: 180 میلی متر
  • ارتفاع: 235 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  120 آمپر نیو آرمو
  120 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 6,653,839 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 6,273,089 ریال
 • 150 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 41 کیلوگرم
  • طول: 525 میلی متر
  • عرض: 220 میلی متر
  • ارتفاع: 235 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  150 آمپر نیو آرمو
  150 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 8,226,428 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 7,750,528 ریال

 • 170 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 48 کیلوگرم
  • طول: 525 میلی متر
  • عرض: 215 میلی متر
  • ارتفاع: 240 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  170 آمپر نیو آرمو
  170 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 9,275,241 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 8,735,891 ریال
 • 200 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 50 کیلوگرم
  • طول: 525 میلی متر
  • عرض: 215 میلی متر
  • ارتفاع: 240 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  200 آمپر نیو آرمو
  200 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 10,849,091 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 10,214,541 ریالضمانت اصالت کالا

هماهنگی تحویل تا 3 ساعت

قیمت به روز و پرداخت آنلاین

ارائه خدمات شبانه روزی