• 50 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 12.4 کیلوگرم
  • طول: 207 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  50 آمپر سیلد واریان
  50 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 1,947,432 ریال
 • 55 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 12.4 کیلوگرم
  • طول: 242 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  55 آمپر سیلد واریان
  55 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 2,139,108 ریال
 • 60 آمپر سیلد کوتاه واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 12.4 کیلوگرم
  • طول: 242 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  60 آمپر سیلد کوتاه واریان
  60 آمپر سیلد کوتاه واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 2,330,918 ریال

 • 60 آمپر سیلد بلند واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 16.9 کیلوگرم
  • طول: 242 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 227 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  60 آمپر سیلد بلند واریان
  60 آمپر سیلد بلند واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 2,330,918 ریال
 • 60 آمپر سیلد بلند معکوس واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 16.9 کیلوگرم
  • طول: 242 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 227 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  60 آمپر سیلد بلند معکوس واریان
  60 آمپر سیلد بلند معکوس واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 2,330,918 ریال
 • 66 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 17.5 کیلوگرم
  • طول: 276 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  66 آمپر سیلد واریان
  66 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 2,560,983 ریال

 • 70 آمپر سیلد بلند واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 17.4 کیلوگرم
  • طول: 260 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 222 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  70 آمپر سیلد بلند واریان
  70 آمپر سیلد بلند واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 2,714,405 ریال
 • 70 آمپر سیلد بلند معکوس واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 17.4 کیلوگرم
  • طول: 260 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 222 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  70 آمپر سیلد بلند معکوس واریان
  70 آمپر سیلد بلند معکوس واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 2,714,405 ریال
 • 74 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 18.2 کیلوگرم
  • طول: 276 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  74 آمپر سیلد واریان
  74 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 2,867,826 ریال

 • 90 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 18.2 کیلوگرم
  • طول: 355 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  90 آمپر سیلد واریان
  90 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,481,378 ریالضمانت اصالت کالا

هماهنگی تحویل تا 3 ساعت

قیمت به روز و پرداخت آنلاین

ارائه خدمات شبانه روزی