هزینه ارسال و نصب در قیمت باتری‌ها لحاظ شده است


 • 50 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 12.4 کیلوگرم
  • طول: 207 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  50 آمپر سیلد واریان
  50 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 2,395,265 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 2,275,075 ریال
 • 55 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 12.4 کیلوگرم
  • طول: 242 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  55 آمپر سیلد واریان
  55 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 2,598,821 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 2,466,612 ریال
 • 60 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 12.4 کیلوگرم
  • طول: 242 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  60 آمپر سیلد واریان
  60 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 2,802,378 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 2,658,150 ریال

 • 66 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 17.5 کیلوگرم
  • طول: 276 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  66 آمپر سیلد واریان
  66 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,046,645 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 2,887,995 ریال
 • 70 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 17.4 کیلوگرم
  • طول: 260 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 222 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  70 آمپر سیلد واریان
  70 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,209,491 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 3,041,225 ریال
 • 74 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 18.2 کیلوگرم
  • طول: 276 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 12 ماه
  بستن
  74 آمپر سیلد واریان
  74 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,372,336 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 3,194,455 ریال

 • 90 آمپر سیلد واریان

  • نوع باتری: اتمی
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 18.2 کیلوگرم
  • طول: 355 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 190 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  90 آمپر سیلد واریان
  90 آمپر سیلد واریان
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 3,966,818 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 3,752,726 ریال
 • 100 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 30.5 کیلوگرم
  • طول: 404 میلی متر
  • عرض: 175 میلی متر
  • ارتفاع: 235 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  100 آمپر نیو آرمو
  100 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 4,304,389 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 4,069,009 ریال
 • 120 آمپر N نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 38 کیلوگرم
  • طول: 510 میلی متر
  • عرض: 180 میلی متر
  • ارتفاع: 235 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  120 آمپر N نیو آرمو
  120 آمپر N نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 5,166,030 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 4,880,699 ریال

 • 120 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 38 کیلوگرم
  • طول: 510 میلی متر
  • عرض: 180 میلی متر
  • ارتفاع: 235 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  120 آمپر نیو آرمو
  120 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 5,093,327 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 4,810,871 ریال
 • 150 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 41 کیلوگرم
  • طول: 525 میلی متر
  • عرض: 220 میلی متر
  • ارتفاع: 235 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  150 آمپر نیو آرمو
  150 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 6,276,734 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 5,923,664 ریال
 • 170 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 48 کیلوگرم
  • طول: 525 میلی متر
  • عرض: 215 میلی متر
  • ارتفاع: 240 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  170 آمپر نیو آرمو
  170 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 7,065,672 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 6,665,526 ریال

 • 200 آمپر نیو آرمو

  • نوع باتری: پیچدار
  • ولتاژ باتری: 12 ولت
  • وزن با الکترولیت: 50 کیلوگرم
  • طول: 525 میلی متر
  • عرض: 215 میلی متر
  • ارتفاع: 240 میلی متر
  • گارانتی: 6 ماه
  بستن
  200 آمپر نیو آرمو
  200 آمپر نیو آرمو
  قیمت با تحویل باتری کهنه : 8,249,079 ریال
  قیمت با تحویل باتری کهنه و تخفیف نوروزی : 7,778,319 ریالضمانت اصالت کالا

هماهنگی تحویل تا 3 ساعت

قیمت به روز و پرداخت آنلاین

ارائه خدمات شبانه روزی